El Dimarts 17 de gener el Punt de Trobada dels Casals en Xarxa estarà dedicat a la reunió del Consell de la Catalunya Exterior del proppassat mes de desembre. Amb la participació de molts dels membres del Consell representants de la Catalunya Exterior. A les 22.00 (hora catalana), 16.00 (hora Equador), 18.00 (hora Argentina).

El Consell de la Catalunya Exterior és l’òrgan assessor i col·legiat de consulta i participació de la Catalunya exterior en les polítiques públiques de la Generalitat de dalt. A la reunió dels dies 19 i 20 de desembre es va treballar en els conclusions finals de les 4 comissions que van anar treballant durant tot l’any passat: la Comissió del Registre de Catalans a l’Exterior, actualment amb 9350 persones i que va plantejar l’increment del nombre d’inscrits i de serveis oferts als registrats; la Comissió sobre el model de suport a les comunitats catalanes de l’exterior que va plantejar un nou model de suport econòmic a les entitats; la Comissió de Salut, amb propostes per a millorar i modernitzar la Targeta Sanitària; la comissió del Retorn dels catalans a l’exterior, que va concloure que la llei de 2002 és obsoleta i en cal una de nova que inclogui tots els aspectes de la repatriació del talent i una actualització de les prestacions i condicions pel suport al retorn. En el plenari la consellera Serret va presentar les linies básiques d’acció del departament .

El Consell de la Catalunya Exterior està presidit pel President de la Generalitat de Catalunya que pot delegar-ne la presidència al conseller d’Acció Exterior i Unió Europea, actualment la Consellera Meritxell Serret. Està format per 21 vocals d’entre els departaments de la Generalitat amb activitat i projecció internacional, entitats municipalistes i altres organismes i institucions vinculades a l’acció exterior i representants de la Catalunya Exterior escollits mitjançant un procés participatiu per zones geogràfiques entre les entitats catalanes d’arreu del món pel període 2021-2025 són: 

– Per Europa: Dori Castiila (Tromso), Ester Artells (Marsella) i Jordi Gairin (Luxemburg);

– Per Amèrica del Sud: Esther Barnet (La Plata) i Núria Amorós (Montevideo);

– Per Amèrica del Nord: Josep Ligorred (Yucatan) i Roser Caminals (Maryland);

– Per la resta del món: Ramon Vendrell (Osaka)

– Per les federacions d’entitats: Antoni Montserrat Moliner (FIEC).

Per enregistrar-se al programa: https://us02web.zoom.us/webinar/register/6216738477924/WN_oPZ1GLP_RBqwHKMjC4Kglg

Podeu trobar el comunicat de la FIEC amb una explicació succinta del contingut de la reunió (reproduït amablement en català i castellà) pel digital LaRegión Internacional:
https://www.laregioninternacional.com/articulo/catalunya/cataluna-exterior-reunio-barcelona/20221225111640277878.html