Dia del Llibre i de la Rosa

Concurs

” Una llar sense llibres
és com un cos sense ànima”
Ciceró

Antecedents

Fundat el 2004,  a iniciativa del Casal Català de Quito, a la qual s’hi van incorporar tot seguit la UNESCO, la universitat Catòlica d’Equador i la DINEIB, el concurs ha anat sumant entitats organitzadores i llengües i enguany celebra la desena edició, just a l’inici del Decenni de les llengües indígenes.     

Concurs

La 11a edició 

El 23 d’abril s’obre la convocatòria del concurs.  La data límit d’entrega de relats curts (500 a 1000 paraules)  i narrativa (1001 a 2500 paraules) serà el 31 d’agost a les 24 h de Mèxic. Tingueu en compte que en català les bases  del concurs són diferents que en la resta d’idiomes, especialment perquè es van adaptar per a que els guanyadors participin en el primer concurs intercontinental promogut per la Federació Internacional d’Entitats Catalanes que tindrà veredicte a l’octubre. 

Escriu-nos

per a participar als nostres projectes o proposar-nos nous projectes