Informem que per a possibilitar una major participació -som conscients que el termini era curt- i veient que la celebració del Sant Jordi d’estiu del 23 de juliol s’havia cancel·lat, que era el motiu de la premura- el comitè organitzador del concurs va decidir d’ajornar la premiació del concurs i fer-la l’Onze de setembre, la Diada.